עקרונות חינוכיים | Kids-College.co.il - האקדמיה הצעירה

עקרונות חינוכיים 

העקרון המרכזי מבוסס על הרצף ההתפתחותי וההתיחסות לילד מראשית דרכו ועד למעבר לבית הספר. רצף הגילאים מבטיח רצף התפתחותי הבנוי על עקרונות של הטמעה והתאמת התהליכים החינוכיים לתהליכי ההתפתחות הטבעיים של הילד. 

כדי לממש את הרצף ההתפתחותי, יצרנו בגנים שלנו תנאים אופטימליים לחיזוק אישיותו של הילד, להקניית מיומנויות יסוד וכישורי חיים, ליצירת הקשרים קוגניטיביים שיעזרו לו בכל שלבי התפתחותו הרגשית, המוטורית, החברתית והשכלית. 

בסיס הגישה החינוכית הוא חשיפה למגוון פעילויות הפותחות חלון לעולם הרחב של תופעות, מושגים, שפות, מדעים, אומנויות וכד'. החשיפה מתבצעת באמצעות תוכניות לימוד חובה של משרד החינוך, תוכניות ייחודיות שפותחו במרכז הפדגוגי שלנו ותוכניות העשרה (חוגים). 

הרעיון העיקרי, המנווט את כל מגוון הפעילויות וההעשרות בגן, הוא התייחסות לשלב ההתפתחות בו נמצא הילד, יכולתו הרגשית, הקוגניטיבית ורצונו.
בגנינו מופעל מעקב התפתחותי לכל ילד וילד. צוות מקצועי פועל בשיתוף פעולה מתמיד עם הורי הילדים ובמקרים חריגים - עם השירות הפסיכולוגי-היעוצי של משרד החינוך וקופות החולים. 

הפעילויות בכיתות הגן מתבצעות בקבוצות קטנות ואנו מנצלים את היכולת של קבוצת הילדים לתרום ולהפרות את חבריה במשחק חופשי, במפגשי תוכן, במשחקי החצר וכד'. 

המחנך יכול לתווך, אך לא ליצור עבור הילד.

בגני האקדמיה סדר יום קבוע המותאם ליכולות הילד וצרכיו ומאידך לילד יש את אפשרות הבחירה בתוך מגוון האפשרויות הרחב.

 


עקרונות חינוכיים


בוגרי הגן
אודות | הגישה החינוכית | תוכניות | בטיחות ובריאות | גני הילדים שלנו | בית ספר להורים | מרכז הכשרה והשתלמויות | קייטנות וצהרון | מידע וחדשות | כותבים עלינו
עיצוב האתר: Anna Design   נבנה ע"י: סטודיו פייג'רס-דיזיין