בטיחות ובטחון | Kids-College.co.il - האקדמיה הצעירה

בטיחות ובטחון

גני הילדים שלנו ממוקמים במבנים מאושרים על ידי הוועדות לתכנון ולבניה ותקינותם נבדקת מדי שנה על ידי מהנדס-קונסטרוקטור מוסמך. כל שינוי במבנה הגן ובחצרותיו מתבצע בהתאם למפרטי הבטיחות והגיהות הנדרשים במוסד חינוכי ובאישור ובפיקוח של גורמים מוסמכים.

מדי שנה עובר כל גן סקר בטיחות על ידי יועצי בטיחות מוסמכים ומאושרים על ידי אגף הבטיחות במוסדות חינוך של משרד החינוך. הבדיקות מתייחסות להיבטים הבאים:
- בטיחות של ציוד ומתקנים בכיתות הגן ובחצרותיו
- תקינות מערכת החשמל ומתקני החשמל למיניהם 
- תקינות מערכות כיבוי אש
- תקינות מערכות הספקת גז
- תקינות של גדרות ושערי מילוט וכד'

כל מגרש מגודר בגדר רשת תקנית/גדר עץ בגובה של 2 מ"ר. נעילת שערי הכניסה הינה אוטומטית באמצעות בוכנות הידראוליות ופתיחתם נשלטת על ידי מנגנוני אבטחה אלקטרוניים הכוללים מצלמות במעגל סגור.

לכל גן מרחב מוגן / ממ"ד / מקלט המותאם לשהיה בטוחה של הילדים לשעת חירום, כולל מיזוג ואוורור, שטיחים על הרצפה, משחקים לילדים, מיכלי מים לשתיה.

מדי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים עובר הצוות השתלמויות בנושאים הבאים:
- עזרה ראשונה והחייאה במתכונת מורחבת על ידי מד"א
- שימוש באמצעי כיבוי אש
- התנהגות במצבי חירום

כל גן מחובר למוניטור רפואי המאפשר קשר מיידי וישיר עם רופאים.

 


בטיחות ובטחון


בריאות הסביבה


ארוחות


תפריט
אודות | הגישה החינוכית | תוכניות | בטיחות ובריאות | גני הילדים שלנו | בית ספר להורים | מרכז הכשרה והשתלמויות | קייטנות וצהרון | מידע וחדשות | כותבים עלינו
עיצוב האתר: Anna Design   נבנה ע"י: סטודיו פייג'רס-דיזיין